Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Kategorie

Regulamin

 

 REGULAMIN
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GIERLIK.COM.PL 

1§ INFORMACJE OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych w sklepie www.gierlik.com.pl
2. Prezentowana oferta nie jest stanem magazynowym sklepu internetowego. Firma Inne Mateusz Gierlik zastrzega sobie prawo braku określonego towaru.
3. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia współpracy (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
4. Sklep internetowy jest własnością firmy Inne Mateusz Gierlik z siedzibą w Żmigrodzie ul. Bolesława Prusa 8a, NIP: 915 178 91 60
5. Sklep zajmuje się sprzedażą artykułów biurowych, papierniczych, a także projektowanie i produkcją gadżetów reklamowych. 
6. Zdjęcia umieszczane na stronie www.gierlik.com.pl mają charakter poglądowy i mogą nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu.  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. 

7. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu. Potwierdzenie zostanie przesłane mejlowo wciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Firma  Inne Mateusz Gierlik zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.


2§ DANE KONTAKTOWE 
1. Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 15, 63-900 Rawicz
2. Adres e-mail: artykuly.biurowe@gierlik.com.pl
3. Telefon: 506 059 4743§ ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia. Klient otrzyma na podany adres e-mail stosowną informację o przyjęciu zamówienia.
2. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres, który został podany przez Klienta, jako adres dostawy. Odpowiedzialność za poprawność i wiarygodność adresu dostawy podanego w zamówieniu ponosi Klient.
3. Sklep nie realizuje zamówienia bez podania telefonu kontaktowego.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednak zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia pracy sklepu.
5. Wartość zamówienia wzrasta o koszty przesyłki. Klient ma do wyboru następujące formy płatności i wysyłki towaru:
Kurier (przelew na konto) 18 PLN
Kurier (płatne przy odbiorze) 24 PLN
Odbiór osobisty 0 PLN

6. Towary dostępne w magazynie wysyłane są do dwóch dni roboczych i dostarczane przez kuriera  kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.
7. Przelew za zakupiony towar oraz koszty wysyłki należy dokonać na konto bankowe

BS Żmigórd 95 9598 0007 0019 1085 2000 0001 Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
8. Sklep Internetowy Gierlik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i uszkodzenia leżące po stronie firmy kurierskiej.

9. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości Klient.
10. Sklep może na podstawie odpowiednio wypełnionego formularza wystawić fakturę VAT, która będzie dostarczona wraz z zamawianym towarem.
11. Jeżeli Sklep nie będzie mógł dokonać dostawy zamówionego towaru, dokona zwrotu wpłaconej kwoty lub zaproponuje dostarczenie towaru o podobnych parametrach.
12. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

                         

4§ ZWROT, REKLAMACJA I WYMIANA
1. Podstawą zwrotu, reklamacji lub wymiany jest posiadanie dowodu zakupu.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest uprawniony do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres biuro@gierlik.com.pl, pod warunkiem, iż towar wraz z opakowaniem pozostaje w stanie niezmienionym. Oświadczenie musi zawierać imię, nazwisko, adres klienta, nazwę i cenę towaru oraz numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.
FORMULARZ ZWROTU - PONIŻEJ 
3. W przypadku poprawnego złożenia oświadczenia, klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres sklepu.
4. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
5. Zwroty nadesłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.
6. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.
7. Zwroty zostaną uznane wyłącznie wtedy, gdy towar nie nosi znamion używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.
8. W przypadku, gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony klientowi wolny od wad.   
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów za przesyłki zagubione przez przewoźnika lub zniszczone przez przewoźnika w trakcie transportu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

10. W przypadku, gdy towar jest wadliwy, sklep dostarczy towar wolny od uszkodzeń lub wad, pod warunkiem poinformowania sklepu niezwłocznie o wykryciu uszkodzenia lub wady oraz przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu w sklepie, który jest podstawą przyjęcia reklamacji.
11. Towar w ramach tego samego asortymentu podlega wymianie ze względu na rozmiar. Klient może dokonać wymiany na taki sam towar, lecz w innym rozmiarze, w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru, ponosząc koszty odesłania towaru i wysyłki nowego towaru oraz pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania lub uszkodzenia. Klient jest zobowiązany ustalić, czy interesujący go rozmiar jest aktualnie dostępny.
12.  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega:

a) produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient nie ma więc prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w § 6. ust. 1-4 niniejszego Regulaminu, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności produkty sezonowe, spersonalizowane, wcześniej projektowane na życzenie klienta. 


5§ ZWROT
1. Wzór formularza zwrotu:

                                      alt


6
§ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZEŃ ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
2. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
3. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Polubownej mediacji między właścicielem sklepu a kupującym, rozstrzyganej w oparciu o regulamin sklepu internetowego.7§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby dokonujące zakupów w sklepie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę. 
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Inne Mateusz Gierlik  jest zobowiązana do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o „Ochronie Danych Osobowych”.
4. Ewentualne spory wynikłe na skutek realizacji zamówienia w sklepie Internetowym strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby tj. Sąd w Trzebnicy.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.gierlik.com.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.

Przejdź do strony głównej

Kontakt

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl